Konstis är Nykarleby konstskola för barn och ungaKonstis riktar sig främst till barn och unga i åldern 5-18. Konstis skall kontinuerligt stöda och fostra eleverna i inlärningsprocessen inom olika konstgrenar. Undervisning i konst ger eleverna färdighet att uttrycka sig med hjälp av bildkonstens alla medel samt beredskap att mottaga och förstå bildens budskap.


Vårt kunniga lärarteam anpassar undervisningen till elevens ålder och strävar till att ge en så bred och djup kunskap som möjligt. I praktiken betyder detta att eleverna jobbar med bl.a. teckning, målning, lera, tygtryck, grafik, skulptur, foto och video.

Konstskola för barn och unga vill ständigt utveckla undervisningen och planerar därför kontinuerligt nya former och verksamheter.

Konstis kurser hittar du under fliken "Kursämnen" längst upp till vänster på sidan.