Personuppgifter och registerhantering

Den 25.5.2018 trädde den nya dataskyddsfördningen i kraft. Nedan följer mer information om hur vi på Arbis hanterar personuppgifter och en registerbeskrivning.

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn: Kursadministrationsprogrammets personregister (E-kurs)

Registeransvarig: Nykarleby stad/Nykarleby Arbis

Registrets ansvarsperson: rektor på Arbis

Registerärenden sköts av: kurssekreterare på Arbis

Syftet med behandlingen av personuppgifter: personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Obligatoriska uppgifter Används för
För- och efternamn  
Personsignum Identifiering av kurslärare och kursdeltagare
Adress Postning
E-post Användarnamn i anmälningssystemet och kursutvärdering
Mobiltelefonnummer Att meddela om eventuella ändringar i kursen (via SMS)

 

 

 

 

 

 

Följande uppgifter tillhör den lagstadgade statistikinsamlingen som både Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen utför:

Kön
Modersmål
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

 

 

 

 

Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistering. Om du har en egen inloggning till vårt anmälningssystem, kan du när som helst gå in och korrigera dina uppgifter. Dina uppgifter finns sparade i vårt system tillsvidare och överlåts inte till en tredje part, förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in data om verksamheten.

All registrering av uppgifter i anmälningsskedet sker via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas. Om du finns registrerad i vårt system, har du enligt personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig i registret. En skriftlig, undertecknad ansökan om att få granska uppgifterna bör sändas till följande adress: Nykarleby Arbis, PB 29, 66901 Nykarleby