Personuppgifter och registerhantering

Den 25.5.2018 träder den nya dataskyddsfördningen i kraft. Nedan följer mer information om hur vi på Arbis hanterar personuppgifter och en registerbeskrivning.

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn: Kursadministrationsprogrammets personregister (E-kurs)

Registeransvarig: Nykarleby stad/Nykarleby Arbis

Registrets ansvarsperson: rektor på Arbis

Registerärenden sköts av: kurssekreterare på Arbis

Syftet med behandlingen av personuppgifter: personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

Obligatoriska uppgifter Används för
För- och efternamn  
Personsignum Identifiering av kurslärare och kursdeltagare
Adress Postning
E-post Användarnamn i anmälningssystemet och kursutvärdering
Mobiltelefonnummer För att meddela om eventuella ändringar i kursen (via SMS)

 

 

 

 

 

 

Följande uppgifter tillhör den lagstadgade statistikinsamlingen som både Utbildningsstyrelsen och Statistikcentralen utför:

Kön
Modersmål
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

 

 

 

 

Om du har en egen inloggning till vårt anmälningssystem, kan du när som helst gå in och korrigera dina uppgifter. Dina uppgifter finns sparade i vårt system tillsvidare och överlåts inte till en tredje part.