Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Speciellt du, som deltar i riskfyllda kurser, bör notera detta.