Din namn och ditt mobilnummer, som du uppger vid anmälan, ges till kursledaren, men lämnas inte ut till någon annan. Om det blir ändringar i den kurs du deltar i, så meddelar vi om dessa via SMS. Av den orsaken är det viktigt att vi har din mobiltelefonnummer. Dina övriga personuppgifter lämnas inte ut till någon.