Vi tar emot Liikuntasetelit, Kuntoilusetelit, Kulttuurisetelit och Tyhy-sedlar från ditt företag eller den kommun som befrämjar ditt deltagande i våra kurser. Som deltagare skall du vid anmälan meddela om du använder förmånssedlar och sedan ge dina förmånssedlar till läraren för kursavgiften senast tredje kurstillfället. Fr.o.m. hösten 2018 är det också möjligt att betala med digitala/elektroniska förmånssedlar. Vänligen besök Stjärnhallens info-disk för att betala din kurs/föreläsning med dessa.

Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.

Kursavgiften skall i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka. Önskar du betala kursavgiften med både sedlar och kontanter kan du göra det endast på kansliet. Läraren tar inte emot kontanter.