En lektion omfattar 45 minuter. Om man håller kursuppehåll eller ändrar kurskväll, så bör man mellan kursdeltagare och lärare komma överens om detta i god tid. Bestämda pauser och lov finns angivna under respektive kurs.