INDIVIDUELL UNDERVISNING


Terminsavgiften för individuell undervisning är: 81 €/20 min och 101 €/30 min. Observera att det är begränsat antal platser till kurserna.