KONSTIS

Nykarleby konstskola för barn och unga

Konstskolan för barn och unga, Konstis, finns till för barn och unga i åldern 5-18 år. Konstis tar vid där skolans bildkonstundervisning slutar. Vi vill att eleverna ska få en bredare och djupare kunskap inom olika konstgrenar. Konstis utvecklar och fostrar sina elever till ett livslångt intresse för visuell framställning. Vi strävar till att ge eleverna beredskap att ta emot och förstå bildens budskap och uppskatta kulturen i samhället.

Våra lärare anpassar undervisningen till elevens ålder och strävar till att ge en så bred och djup kunskap som möjligt. I praktiken betyder detta att eleverna jobbar med många olika tekniker, bl.a. teckning, målning, lera, tygtryck, grafik, skulptur, foto och video.

Konstskola för barn och unga vill ständigt utveckla undervisningen och planerar därför kontinuerligt nya former och verksamheter.

 

Följande grupper finns för närvarande inom vår verksamhet:

KRITAN, 5-6 år

Här lär vi oss grunderna i att hantera penna, pensel, sax och papper. Vi låter fantasin flöda och blandar olika uttrycksmedel. Vi bygger en grund för ett fortsatt intresse.

 

PENNAN, 7-9 år

Vi lär oss blanda färger, uttrycka känslor och använda nya verktyg. Vi utvecklar förmågan att uttrycka oss i både färg och form. Inspirationen kommer från vår närmiljö och kultur.

 

SAXEN, 10-12 år

Här stärker vi jag-uppfattningen och strävar till att jobba mera självständigt. Vi fördjupar oss i konsten genom olika tekniker och material. Vi utgår ifrån vår egen omgivning samt inspireras av naturen och samhället.

 

UNG KONST, 13-18 år

Eleverna uttrycker sig på ett personligt sätt och dyker ner i konstens värld. Vi gör nedslag i konsthistorien och analyserar. Vi jobbar digitalt och traditionellt. Eleverna jobbar självständigt med läraren som inspiration och handledare

 

 KonstisM