KONSTIS

Nykarleby konstskola för barn och unga

Konstskolan för barn och unga, Konstis, finns till för barn och unga i åldern 5-18 år. Konstis tar vid där skolans bildkonstundervisning slutar. Vi vill att eleverna ska få en bredare och djupare kunskap inom olika konstgrenar. Konstis utvecklar och fostrar sina elever till ett livslångt intresse för visuell framställning. Vi strävar till att ge eleverna beredskap att ta emot och förstå bildens budskap och uppskatta kulturen i samhället.

Våra lärare anpassar undervisningen till elevens ålder och strävar till att ge en så bred och djup kunskap som möjligt. I praktiken betyder detta att eleverna jobbar med många olika tekniker, bl.a. teckning, målning, lera, tygtryck, grafik, skulptur, foto och video.

Konstskola för barn och unga vill ständigt utveckla undervisningen och planerar därför kontinuerligt nya former och verksamheter.