PERSONUPPGIFTER & REGISTERHANTERING

Den 25.5.2018 trädde den nya dataskyddsfördningen i kraft. Nedan följer mer information om hur vi på Arbis hanterar personuppgifter samt en kort registerbeskrivning.

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

Registrets namn:

Kursadministrationsprogrammets personregister (E-kurs)

Registeransvarig:

Nykarleby stad/Nykarleby Arbis

Registrets ansvarsperson:

Rektor på Arbis

Registerärenden sköts av:

Kurssekreterare på Arbis

Syftet med behandlingen av personuppgifter:

Personuppgifterna samlas in för att entydigt kunna identifiera kursdeltagare och lärare så att kursavgifter och löner riktas till rätt person.

 

Obligatoriska uppgifter:                                     Används för:

För- och efternamn                                                Identifiering av kursdeltagare och lärare                                                   
Personsignum                                                       Postning
Adress                                                                 Användarnamn och kursutvärdering                                                             
E-post                                                                  Meddelande direkt till person (SMS)                                                             
Mobiltelefon                                                 

Lagstadgade statistikuppgifter till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen:


Kön
Modersmål                                        
Utbildningsnivå
Huvudsaklig sysselsättning

 

 

  

Personuppgifter samlas in vid kursdeltagares och lärares kontoregistering. Om du har en egen inloggning till vårt anmälningssystem, kan du när som helst gå in och korrigera dina uppgifter. Dina uppgifter finns sparade i vårt system tillsvidare och överlåts inte till en tredje part, förutom till myndigheter som på lagstadgade grunder samlar in statistiska uppgifter om verksamheten.

All registrering av uppgifter i anmälningsskedet sker via en säker SSL-skyddad https-förbindelse. Användningen av kursadministrationsprogrammet är skyddad med användarnamn och lösenord. Uppgifterna förvaras i registrets databas. Om du finns registrerad i vårt system, har du enligt personuppgiftslagen rätt att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig i registret. En skriftlig, undertecknad ansökan om att få granska uppgifterna bör sändas till följande adress: Nykarleby Arbis, PB 29, 66901 Nykarleby