KURSUPPEHÅLL

Vår verksamhet följer ganska långt skolornas läsår, och pågår under veckorna 36-49 samt 3-17, men undantag förekommer.

Arbiskurserna har uppehåll på sportlovet, v. 9 och söckenhelger om inget annat har meddelats deltagarna. Arbiskurserna håller i regel inget höstlov, OM inte så har meddelats deltagarna.

Kursdeltagare och lärare bör komma överens i god tid ifall ett behov av ändrad kurskväll eller kursuppehåll uppstår. Redan inplanerade uppehåll finns omnämnda i kursbeskrivningen. Ett kurstillfälle kan, av olika orsaker, utebli under terminen utan att kursavgiften ändras.