AVGIFTER & BETALNING

Alla våra kurser, föreläsningar och evenemang faktureras i sin helhet med betalningstid 14 dagar netto. Priset för en kurs är per termin.

Vi tar även emot förmånssedlar som betalning för våra kurser och föreläsningar. Meddela gärna vid anmälan om du önskar använda förmånssedlar. Ifall sedlarna inte inlämnats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet.

Nykarleby stad övergår fr.o.m. 1.2.2021 till att använda tjänsten Cash-In Fakturering. Detta innebär att fakturor från Nykarleby stad ska betalas till Cash-In Fakturerings konto (FI08 2052 3800 0114 77). Om du önskar flytta fakturans förfallodag, ta kontakt med Cash-In Fakturering: tfn 020 7701560 eller via e-post: service@cash-in.fi. Har du frågor kring fakturans innehåll så ta kontakt till Arbis kansli. 

Fysiska förmånssedlar: Ge dina förmånssedlar till kursläraren, eller lämna in dem till kansliet, senast tredje kurstillfället. 

Elektroniska förmånssedlar: Det går även bra att betala våra kurser med elektroniska förmånssedlar, såsom ePassi m.fl. Detta görs via den app som gäller för förmånen. Som mottagare för betalningen väljer du Nykarleby Arbis. Efter att summan för kursavgiften debiterats i appen, skickar du en kopia på betalningsbekräftelsen/kvittot till oss samt meddelar vilken/vilka kurs(er) du betalat för. Bekräftelsen skickar du per e-post till arbis@nykarleby.fi. Det går också bra att betala med de elektroniska förmånssedlarna vid infon i Stjärnhallen. Ifall betalningen inte har registrerats före tredje kurstillfället faktureras kursen i sin helhet.

Observera att en redan fakturerad kurs INTE krediteras mot förmånssedlar eller andra förmåner. Kursavgiften skall i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka.