AVGIFTER & BETALNING

Alla våra kurser, föreläsningar och evenemang faktureras i sin helhet. Priset för en kurs är per termin.

Du kan även utnyttja en förmån (om du är berättigad till en sådan) eller betala med förmånssedlar. Vi tar emot Smartum, TYHY- och TYKY-sedlar. Som deltagare skall du vid anmälan meddela om du använder förmånssedlar och sedan ge dina förmånssedlar till läraren senast tredje kurstillfället. Kursavgiften skall då i sin helhet betalas med förmånssedlar. Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka. Önskar du betala kursavgiften med både sedlar och kontanter kan du göra det endast på Arbis kansli. Läraren tar inte emot kontanter!

Betalning med elektroniska förmånssedlar, såsom ePassi, Smartum etc. tas också emot. Vänligen besök Stjärnhallens info-disk för att betala din kurs/föreläsning med dessa. Ämnar du betala med elektroniska förmånssedlar så bör betalningen vara gjord senast vid tredje kurstillfället.

Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.