DELTAGARANTAL

För att en kurs skall starta fordras minst 10 deltagare i centrum och 7 deltagare i byarna. Om antalet deltagare är mindre än 7 tre gånger under terminen avbryts kursen. I fortsättningskurser i språk är minimiantalet deltagare 7.