Att mötas kring varor: den rörliga handelns mångfald kring sekelskiftet 1900

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

I augusti månad ger Svenska litteratursällskapet ut boken Att mötas kring varor. I boken tar sig nio forskare med bakgrund i historia, sociologi och traditionsvetenskaper an denna mångsidiga handelsverksamhet som spänner över ett brett historiskt fält och som sällan tagits upp inom finländsk kultur- och historieforskning. 

Nykarleby Arbis gästas under Nykarlebyveckan av en av redaktörerna; Johanna Wassholm. Hon kommer under kvällen att föreläsa kring den mångfald av möten och växelverkan som olika former av småhandel gav upphov till i Finland under årtiondena kring sekelskiftet 1900. På både fasta och flyktiga handelsplatser möttes stad och landsbygd samt olika kön, samhällsklasser, språkgrupper och etniciteter. Lokala handelsutbyten skedde till exempel på torg och på kyrkbacken, medan gårdfarihandlare besökte både landsbygden och städernas marknader. I marknadsvimlet möttes lokala köpare representanter för ett brett spektrum av kulturer, som rysk-karelska, tatariska och judiska handelsmän, kringresande romer och afroamerikanska marknadsartister.

Enligt rykten så lär även Nykarleby omnämnas ett antal gånger i boken. Häng med på denna föreläsning för att få veta om ryktet stämmer...

Föreläsningen är kostnadsfri, men anmälan obligatorisk. Vid ev. restriktioner meddelas ändringar ut per sms till alla anmälda.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Johanna Wassholm

Tidpunkt

16.08.2021 - 16.08.2021

Måndag 17:30-19:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Rådhuset - Rådhussalen
Kyrkogatan 4, 66900 Nykarleby