Byaforskning i Monäs (Våren 2022)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

OBS! Kursstarten skjuts upp på obestämd tid, nytt startdatum meddelas ut åt dem som är anmälda.

Vi fortsätter att samla material om byn och dess befolkning. Åren 1940-2000 är historia! Det är vi som är med nu som skall berätta. Vad gjorde människorna på sin fritid när inte TV, internet eller smarttelefon, kanske inte ens telefon fanns? Hur fungerade vardagen? Vi samlar material till följande publikation men även till arkivet, om man inte vill publicera det ännu. Alla kan bidra med något, antingen med berättelser eller fotografier. Vi startar 18 januari och kommer därefter gemensamt överens om kurskvällar så att det passar alla i gruppen. Alla är välkomna med!

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Gurli Dumell

Tidpunkt

18.01.2022 - 19.04.2022

Tisdag 18:00-20:15

Lektioner: 15  (2 ggr)

Plats

Övriga utrymmen - Monäsbodens klubbrum
Monäsvägen 542, 66970 Hirvlax