Bli en frivillig vän inom funktionshinderområdet

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

SAMS vänverksamhet vill främja delaktighet i samhället för personer med olika psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. Som frivilligvän är du en vän, en ledsagare eller en kontakt till samhället för en annan regelbundet under 4-10 h i månaden. De flesta vänparen hittar på något ibland, t.ex. går på café, fotbollsmatch, bio, eller besöker simhallen. En del önskar att frivilligvännen är med i motionssammanhang och helt enkelt ha någon att prata med d.v.s. lite omväxling i vardagen. Under kursens gång kommer vi att lära oss mera om funktionsvariationer - vad handlar det om? Vi lär oss också om bemötande, stöd och etiska överväganden – hur vara en stödperson och vad bör man tänka på?

Kursen arrangeras i samarbete med SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. vänverksamhet ”Fyra betydelsefulla timmar”. Om du sen önskar kan koordinatorn under kursens gång hjälpa dig att hitta den rätta personen att stöda.

Kursen ordnas som distanskurs. Innan kursstart får deltagarna e-post med mera info om hur distansundervisningen går till. 

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Sams -Samarbetsförbundet Kring Funktionshinder R.f.

Tidpunkt

29.09.2020 - 13.10.2020

Tisdag 18:00-20:00

Lektioner: 8  (3 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Tis 29.09.2020 18:00-20:00
Tis 06.10.2020 18:00-20:00
Tis 13.10.2020 18:00-20:00

Plats

Webbaserad kurs - Webben
00000 Webbaserad