Byaforskning i Monäs (Våren 2021)

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Vi fortsätter att samla material om byn, händelser och personer för publikation nr. 8. Allt som på något sätt berör Storsand har vi startat med. Det finns mycket som berör området. Dessutom kommer vi att berätta om små och stora händelser från 1940-talet och fram till 2000-talet. Denna tidsperiod behöver nedtecknas nu så länge någon ännu minns, men även tidigare händelser tas gärna med. Alla kan bidra med sin historia, antingen med berättelser eller fotografier. Vi startar upp igen den 12.1, men kommer därefter gemensamt överens om kurskvällar så att det passar alla i gruppen. Välkomna med!

Lediga platser

Ja

Kursavgift

26,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Gurli Dumell

Tidpunkt

12.01.2021 - 13.04.2021

Tisdag 18:00-20:15

Lektioner: 15  (2 ggr)

Plats

Övriga utrymmen - Monäsbodens klubbrum
Monäsvägen 542, 66970 Hirvlax