Färgbadsverkstad

Lediga platser

Ja

Kursavgift

18,00 €

Välkomna med på färgbadsverkstad för barn i åldern 4 mån - 4 år. Barnen får använda alla sinnen och tillsammans med en vuxen uppleva färgbadets magiska värld! Barnen får upptäcka olika material, färger och ljus tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Målet med färgbaden är upplevelserikedom, stressfri samvaro och en gemensam aktivitet där barnet är medelpunkten. Alla material som används i färgbadet är säkra och i huvudsak livsmedel och naturbaserade material. Meddela om barnet har eventuella allergier. Kursen är tvåspråkig.

Färgbadsverkstaden är en form av bildkonstverksamhet som betonar erfarenhetsbetonade och multisensoriska upplevelser av färg. Färgbadet stärker växelverkan mellan barnet och föräldern med hjälp av visuell framställning och estetisk fostran. Verksamhetsidén Färgbad är utvecklad vid Björneborgs center för barnkultur och har spridit sig både nationellt och internationellt.

Detta är en tillsammans-kurs. Anmäl endast barnet/barnen till kursen, avgiften är per barn. Materialkostnad på ca 12 €/barn betalas direkt till kursledaren.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

18,00 €

Kursspråk

Finska, Svenska

Lärare

Marika Tyynismaa-Joukosalmi

Tidpunkt

04.03.2020 - 01.04.2020

Onsdag 10:15-11:15

Lektioner: 7  (5 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Stjärnhallen - Bellatrix
Idrottsgränd 1-3, 66900 Nykarleby