Kommunikation och konflikthantering

Lediga platser

Ja

Kursavgift

13,00 €

Kursen utgår från NVC (NonViolent Communication), ett språk för livet. NVC är en kraftfull kommunikationsprocess som bygger på att bägge parters behov tillgodoses. Med NVC kan du uppleva tillfredsställande relationer på alla områden i ditt liv.

Vi kommer att med olika kommunikationstekniker lära oss att hantera och transformera konflikter till fridfulla dialoger, som kan förändra stämningen och livskvaliteten i relationer till barn, medarbetare, grannar, din parnter och alla andra du möter.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

13,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marina Andersson

Tidpunkt

04.03.2020 - 11.03.2020

Onsdag 19:00-20:30

Lektioner: 4  (2 ggr)

Plats

Topeliusgymnasiet - TG Källarvåningen
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby