Businesstyska

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

28,00 €

Kursen Businesstyska är avsedd för personer som behöver tyska för sitt arbete och som har vissa förkunskaper i tyska språket (kan föra enkla samtal). Förutom det rent språkliga behandlar vi också saker som är bra att beakta i kontakter till företag och personer i tyskspråkiga områden, som t.ex. hur och i vilka sammanhang man använder ni-form, hur man formulerar e-postmeddelanden samt förväntningar på ett möte med tyska deltagare. Kursen kan anpassas efter deltagarnas behov.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

28,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Birgit Müller-Sigfrids

Tidpunkt

12.01.2019 - 13.04.2019

Lördag 11:00-12:30

Plats

Topeliusgymnasiet - Hellgren
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby