Framtidsverkstad för Nykarleby centrum

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Hur lever, jobbar, leker, lär och umgås Nykarlebyborna framgent? Och hur utvecklar vi stadskärnan så att den svarar upp mot framtida krav – socialt, kulturellt och kommersiellt?

Följ med på en framtidsverkstad med arkitekt Ann Charlott Hästö och kundrelationsexpert Ralf Blomqvist. Vi formulerar och konkretiserar ett antal utvecklingsspår för framtidens stadskärna, med fokus på miljön kring torget och Normen.

Tillfället ordnas i samarbete med Nykarleby Stad och är därför avgiftsfritt.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Ann Charlott Hästö, Ralf Blomqvist

Tidpunkt

18.03.2021 - 18.03.2021

Torsdag 18:30-20:00

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Zachariasskolan - Zachariasskolan nya matsalen
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby