En lektion omfattar 45 minuter. Om kursuppehåll eller ändrad kurskväll överenskommes i god tid mellan lärare och kursdeltagare. Bestämda pauser och lov finns angivet under respektive kurs.