Vi tar emot Liikuntasetelit, Kuntoilusetelit, Kulttuurisetelit, Tyhy-sedlar och Optima-sedlar från ditt företag eller den kommun som befrämjar ditt deltagande i våra kurser. Som deltagare skall du vid anmälan meddela om du använder förmånssedlar och sedan ge dina förmånssedlar till läraren för kursavgiften senast tredje kurstillfället.

Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.

Kursavgiften skall i sin helhet betalas med sedlar eller faktura! Överstigande del av sedlar betalas inte tillbaka. Önskar du betala kursavgiften med både sedlar och kontanter kan du göra det endast på kansliet. Läraren tar inte emot kontanter.