Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets sida. Elever som deltar i riskfyllda kurser bör notera detta.