Beachvolley på riktigt! (våren 2024)

Free spots

Yes

Price

28,00 €

Kursen är ämnad för personer som vill lära sig spela beachvolleyboll på riktigt. Vi fokuserar på regler, spelsystem, taktik och naturligtvis spelar vi mycket. Kursen förutsätter att du behärskar grundslagen i volleyboll. Framförallt så är beachvolley en social och skonsam sport, så naturligtvis ska vi ha riktigt roligt också! Väderreservation.

Free spots

Yes

Price

28,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Jimmy Nymark

Dates

14.05.2024 - 25.06.2024

Tuesday 18:00-20:00

Lessons: 19  (7 times)

Show all dates

Location

Övriga utrymmen - Platsen meddelas deltagarna
00000 Platsen meddelas deltagarna