Byaforskning i Monäs (Hösten 2021)

Free spots

Yes

Price

26,00 €

Vi fortsätter att samla material om byn och dess befolkning. Åren 1940-2000 är historia! Det är vi som är med nu som skall berätta. Vad gjorde människorna på sin fritid när inte TV, internet eller smarttelefon, kanske inte ens telefon fanns? Hur fungerade vardagen? Vi samlar material till följande publikation men även till arkivet, om man inte vill publicera det ännu. Alla kan bidra med något, antingen med berättelser eller fotografier. Vi startar måndag 6 september och kommer därefter gemensamt överens om kurskvällar så att det passar alla i gruppen. Alla är välkomna med!

Free spots

Yes

Price

26,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Gurli Dumell

Dates

06.09.2021 - 29.11.2021

Monday 18:00-20:15

Lessons: 15  (2 times)

Location

Övriga utrymmen - Monäsbodens klubbrum
Monäsvägen 542, 66970 Hirvlax