Italiano - Adesso sí 1+ (Hösten 2021)

Free spots

Yes

Price

28,00 €

Ciao! Välkomna på en fortsättningskurs i italienska språket. Vi använder kursboken ADESSO SÌ 1 som sedan kompletteras med lämpliga tilläggsmaterial. Lektionerna består av dialoger, hörövningar, uttalsövningar, korta texter, lite grammatik och gott humör! Ta med till första tillfället kursboken ADESSO SÌ 1. Benvenuti!

Free spots

Yes

Price

28,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Alasdair Pollock

Dates

23.09.2021 - 09.12.2021

Thursday 17:30-19:00

Lessons: 22  (11 times)

Show all dates

Location

Zachariasskolan - Linnè
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby