Engelska Nivå 2 - fortsättningskurs (Våren 2022)

Free spots

Yes

Price

28,00 €

En kurs för dig som läst engelska tidigare och vill fördjupa dina kunskaper. Deltagarna förstärker sina grammatik- och skrivkunskaper. Regelbundna möjligheter att öva tal och använda engelska i konversationer, så att man känner sig mer säker när man ska tala engelska i vardagssituationer med familj, vänner o.s.v. Hörförståelse övas också på olika sätt. Bok: Headway Elementary Student’s Book (5th edition), som du beställer själv efter att kursstart kunnat bekräftas. ISBN: 9780194524230. Vi fortsätter från Unit 10.

Free spots

Yes

Price

28,00 €

Course languages

Swedish

Teachers

Barbara Holm

Dates

09.02.2022 - 27.04.2022

Wednesday 18:00-19:30

Lessons: 28  (11 times)

Show all dates

Location

Topeliusgymnasiet - Koskimies
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby