Kritan 5-6 år, 60 min

Här lär vi oss grunderna i att hantera penna, pensal, sax och papper. Vi låter fantasin flöda och blandar mellan olika uttrycksmedel. Vi bygger en grund för fortsatt intresse.

Pennan 7-8 år, 90 min

Vi lär oss blanda färger, uttrycka känslor och använda nya verktyg. Vi utvecklar förmågan att uttrycka oss i både färg och form. Inspirationen kommer från vår närmiljö och kultur.

Saxen 9-11 år, 90 min

Här stärker vi jag-uppfattningen och strävar till att jobba mera självständigt, Vi fördjupar oss i konsten genom olika tekniker och material. Vi utgår ifrån vår egen omgivning samt inspireras av naturen och samhället.

Penseln, 12- år, 135 min

Eleverna uttrycker sig på ett personligt sätt och dyker ner i konstens värld. Vi gör nedslag i konsthistorien och ananlyserar. Eleverna jobbar självständigt med läraren som inspiration och handledare.