Kommunikation och konflikthantering

Lediga platser

Ja

Kursavgift

13,00 €

NonViolent Communication (NVC) är en ärlig, rak och empatisk kommunikation som bygger på att bägge parters behov tas i beaktande och förstås. Under kursen får du lära dig att med olika kommunikationstekniker hantera och transformera konflikter till fridfulla dialoger, som kan förändra stämningen och livskvaliteten i relationer till barn, medarbetare, grannar, din partner och alla andra du möter. Kursen utgår från NVC, ”ett språk för livet”. Med NVC kan du uppleva tillfredsställande och goda relationer på alla områden i din vardag. Du får kursmaterial med dig hem som hjälper dig med fortsatta övningar av språket också efter kursen.

Lediga platser

Ja

Kursavgift

13,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Marina Andersson

Tidpunkt

31.08.2020 - 07.09.2020

Måndag 14:30-16:00

Lektioner: 4  (2 ggr)

Plats

Zachariasskolan - Modersmål 1013
Seminariegatan 17, 66900 Nykarleby