Förhandsanmälan är bindande! Observera även att din anmälan är personlig och inte kan överflyttas på någon annan familjemedlem eller annan person. Barn skall anmälas i sitt eget namn. Det går bra att skapa ett familjekonto för att enkelt anmäla barnen.

Kortkurser (kortare än tio veckor): Om du trots allt inte kan delta i en kurs som du anmält dig till är det ytterst viktigt att du annullerar din kursanmälan senast tre (3) dagar innan kursen inleds. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet, även om du inte går kursen.

Annullering av kursen kan göras på hemsidan eller genom att ringa kansliet.

Helterminskurser (tio veckor eller längre): Första tillfället, i en för dig ny kurs, kan räknas som en "pröva på"-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet FÖRE det andra kurstillfället, för att kursavgift inte skall debiteras. Annars faktureras kursavgiften i sin helhet.

Eventuell annullering görs INTE till kursledaren! Det är speciellt viktigt att annullera anmälan till en kurs med begränsat deltagarantal i god tid, eftersom det ofta finns någon annan intresserad som står i kö för kursplats.

Du betalar en skild AVGIFT PER TERMIN för varje kurs du deltar i. Fakturerad kurs krediteras inte mot förmånssedlar eller andra förmåner.

Reglerna ovan är gemensamma för instituten inom Norra Ligan.

Ett kurstillfälle kan av olika orsaker utebli under terminen och inte tas igen. Detta ändrar inte på kursavgiften.