5-7 år, 60 min

Hur känns lera? Vad händer om man blandar röd och gul färg? Vilken färg är himlen, molnen och gräset? Vi med färg och form för att stimulera barnets medfödda intresse för bilder och skapande verksamhet. Vi bygger en grund för fortsatt livslångt intresse och förståelse för konst.

8-10 år, 60 min

Vi experimenterar med olika material och olika tekniker. Vi söker inspiration i vår kultur och i vår omgivning. En lerklump formas till en fisk, på stora papper växer rymden fram i granna färger. Vi samtalar kring bilderna och lär oss att se och beskriva det vi ser.

Konstis, 11-12 år, 90 min

Efter det inledande nybörjaråret utökas undervisningstimmarna till två lektioner per vecka. Eleverna fördjupar sina kunskaper i konst genom att pröva och arbeta i olika tekniker och material. Det är viktigt att stimulera fantasin så därför arbetar vi med uppgifter där eleverna får använda och utveckla sin fantisi förmåga. Vi använder sagor, myter och sägner är inspirationskällor och skapar bilder utgående från dessa. Vi har naturen och vår omvärld som utgångspunkt för att lära oss att se och förstå. Viktigast av allt är ändå att ha roligt!

13 år och uppåt, Ung konst, 120 min

Eleverna arbetar självständigt med läraren som inspiratör och handledare. Vi arbetar både på djupet och bredden för att utveckla elevens beredskap att se och förstå konst. Vi lär oss mer avancerade tekniker ss metallgrafik, oljemålning, foto och film.

Konst och teknik, 7-12 år

Genom att planera och bygga enkla tekniska konstruktioner utforskar vi fenomen inom fysikens värld, exempelvis ljus, ljud, optik, rörelse, mekanik och elektronik. Vi  fantiserar, skissar, mäter, sågar, löder, klipper, skruvar, limmar, syr – experimenterar och testar. Syftet med kursen är att stöda deltagarnas fantasi och kreativitet, samtidigt som vi genom att arbeta med händerna utvecklar våra praktiska färdigheter. Under kursen kommer vi bl. a. att bygga drakar med led-belysning och testa att flyga i mörker.