Ett eko från 1918 - fånglägret i Nykarleby

Lediga platser

Ja

Kursbeskrivning

Ingen visste egentligen vad som skulle hända efter avväpningen runt om i landet natten mot den 28 januari. Här i Nykarleby var de avväpnades antal inte särskilt stort men från garnisonerna i Uleåborg och Gamlakarleby kunde fångtransporter av hundratals fångar emotses av skyddskårsstaben, som hade en viss förhandsinformation om läget, likaså kunde avväpnade soldater från sydösterbotten påräknas anlända. Att seminariefastigheterna skulle tas i anspråk visste inte ens seminariedirektor K.J. Hagfors. Han vägrade upplåta fastigheterna, men sedan senator Frey i den borgerliga senaten kom med ett ultimatum att med kraftåtgärder öppna seminariets dörrar kunde Hagfors inte annat än foga sig. Under denna kväll kommer Lars Pensar att berätta mer om vem de var och varifrån de kom. Han kommer också att redogöra för några enskildas öden och varför vi vet så litet om fortsättningen. Välkommen med på en föreläsning som tar oss tillbaka 100 år i tiden!

Avgift

10,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Lars Pensar

Tidpunkt

08.02.2018 - 08.02.2018

Torsdag 18:00-19:30

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Nykarleby stadsbibliotek - Nykarleby stadsbibliotek, Asta-salen
Topeliusesplanaden 10, 66900 Nykarleby